Lista firmelor cu care am colaborat

Lista firmelor cu care am colaborat

- S.C. I.C.C.O. ELECTRIC BRASOV S.A
- S.C. BECHTEL INT.INC. RENO NEVADA
- S.C. GEOASSET SRL
- S.C. ARL CLUJ S.A.
- S.C. ORANGE ROMANIA S.A
- S.C. CONSTRUCT MOD S.R.L.
- S.C. CTP INVEST BUCHAREST SRL
- S.C. TISOTI EXIM SRL
- S.C. ECO PIRO SRL
- S.C. INSTAL DATA PROIECT SRL
- S.C. BRPNEUMATICI SRL
- S.C. PRO-ACVA SRL
- S.C. ICO ASFALT SRL
- S.C. ARNOS SRL
- S.C. CREDACORD SRL
- PRIMARII
- ASOCIATIE DE PROPRIETARI
- PERSOANE FIZICE

- Intocmire documentatii cadastrale in vederea intabularii in cartea funciara (C.F.)
- Planuri topografice de situatie.
- Intabulari constructii.
- Parcelari terenuri.
- Alipiri terenuri.
- Dezlipiri(dezmembrari) terenuri.
- Marcarea cu tarusi a limitelor de proprietate.
- Clarificari pentru situatii deosebite cu privire la proprietate.
- Relevee.
- Trasari axe constructii civile si industriale.
- Trasari fundatii prefabricate.
- Trasari elemente planimetrice si de nivelment pentru asternere asfalt la proiecte de autostrazi,drumuri nationale, drumuri judetene,drumuri comunale,drumuri agricole,drumuri forestiere, etc.
- Lucrari terasamente pentru proiecte de autostrazi,drumuri nationale,drumuri judetene,drumuri comunale,drumuri agricole,drumuri forestiere,etc.
- Trasari elemente proiectate pentru sisteme de drenaj.
- Trasari poduri,podete,viaducte.
- Retele de nivelment si planimetrice.
- Masuratori GPS.
- Verificare verticalitate constructii.
- Calcule pentru volumul de sapatura si umplutura la cariere,autostrazi,drumuri,si pentru orice fel de lucrari.
- Profile transversale si longitudinale.
- Curbe de nivel.
- Desenare in 2D si 3D pentru proiecte de autostrazi, drumuri nationale,drumuri judetene,drumuri comunale,drumuri agricole,drumuri forestiere,sisteme de drenaj,cartiere,retele subterane,tuneluri,etc.
- Ridicari topografice in vederea intocmirii proiectului de autostrazi,drumuri nationale,drumuri judetene,drumuri comunale,drumuri agricole,drumuri forestiere,poduri,podete,viaducte,sisteme de drenaj,cariere,retele de alimentare cu apa si canalizare,constructii civile si industriale,etc.


ParteneriConvertor valutar